LG nudi potrošačima mogućnost ostvarivanja prava iz garancije "LG 5 godina Bez Brige" za nove određene 2017 UHD TV modele.

Ukupno 5 godina garancije za LG 2017 UHD televizore

Uslovi za ostvarivanje dodatne garancije:
- važi za televizore koji su kupljeni od strane potrošača (fizičkog lica) u periodu od 01.06.2017 do 31.07. 2017. godine na teritoriji Republike Srbije, i koji su registrovali uređaj do 16.08.2017.
- na osnovu sadašnjih Uslova treba da prikupite dokumentaciju kojom dokazujete kupovinu (račun, pojednostavljeni račun, priznanicu), popunjeni garantni list i Sertifikat o registraciji proizvoda koji možete preuzeti ovde (na veb stranici LG Electronics Magyar Kft. Predstavništva za Srbiju i Crnu Goru), i sve to zajedno priložite za "LG 5 godina Bez Brige" za Proizvod koji ste kupili tokom kampanje.
- u prve dve godine, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi eksplicitna garancija u punom obimu za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi. Osim toga, ovo znači i besplatnu zamenu Proizvoda. („obavezna garancija“ u skladu sa propisima o zaštiti potrošača). Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja "LG 5 godina Bez Brige" (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka "LG 5 godina Bez Brige" za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.
- u trećoj, četvrtoj i petoj godini, koje se računaju od datuma prvobitne kupovine Proizvoda, važi ograničena eksplicitna garancija za sve nedostatke koji su posledica greške u proizvodnji, što znači besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. Osim toga, znači i besplatnu zamenu Proizvoda, ako ne možemo da ga popravimo. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja "LG 5 godina Bez Brige" (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka "LG 5 godina Bez Brige" za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca.
- "LG 5 godina Bez Brige" važi 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.
- svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda.

Akcija traje od 01.06. do 31.07.2017.

Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći: 43UJ6307, 43UJ634V, 43UJ635V, 43UJ6517, 43UJ670V, 43UJ701V, 43UJ7507, 49SJ810V, 49UJ6307, 49UJ634V, 49UJ635V, 49UJ6517, 49UJ670V, 49UJ701V, 49UJ7507, 55SJ810V, 55SJ850V, 55SJ950V, 55UJ6307, 55UJ634V, 55UJ635V, 55UJ6517, 55UJ670V, 55UJ701V, 55UJ7507, 60SJ810V, 60SJ850V, 60UJ6307, 60UJ634V, 60UJ6517, 60UJ7507, 65SJ810V, 65SJ850V, 65SJ950V, 65UJ6307, 65UJ634V,65UJ670V, 65UJ701V, 65UJ7507, 75SJ955V, 75UJ675V, 86SJ957V.

Pogledajte sve modele LG televizora

Želimo Vam uspešnu kupovinu!