Uslovi kupovine

Štampanje stranice

Opšti uslovi

Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu i obavesti potrošača o svim bitnim informacijama za dostupnost, isporuku i način plaćanja koje je izabrao potrošač prilikom naručivanja. Nakon potvrde narudžbe od strane potrošača, narudžbu nije moguće otkazati. Eurotehna 021 doo se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku (samostalno ili kurirskom službom). Svi naručeni artikli se isporučuju na adresu potrošača (ne na vrata). U slučaju bilo kakve promene, dužni smo da obavestimo potrošača prilikom telefonske potvrde narudžbe. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, bićete obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Cene i lager

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Eurotehna 021 doo ne može da garantuje da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Trenutnu raspoloživost možete proveriti pozivajući telefon neke od naših prodavnica.
Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u "settlement" valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Plaćanje

Plaćanje platnom karticom putem Interneta

Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje,mozete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu UniCredit banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćate. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moćićete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja.

Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem narudžbu plaćate prilikom isporuke. Plaćanje se vrši isključivo u gotovini, bez obzira da li dostavu vrši Eurotehna ili kurirska služba.

Plaćanje uplatom na žiro račun

Svoju narudžbu možete platiti direktnom uplatom na žiro račun Eurotehne, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se odnosi na #Broj narudžbe. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).

Registracija naloga

Da bi Vam bila omogućena kupovina na našem sajtu morate biti registrovani korisnik. Proces registracije je veoma jednostavan i od Vas zahteva samo osnovne lične podatke. Ukoliko naručujete prvi put i nemate registrovan nalog, registracija će se automatski izvršiti nakon uspešne prve narudžbe, a šifra će Vam biti poslata na email adresu. Ukoliko ste zaboravili šifru, na login stranici imate mogućnost resetovanja šifre. Svaka sledeća narudžba mora biti obavljena uz prethodno logovanje posetioca, ili se mora uneti nova email adresa, koja ne postoji u sistemu internet prodavnice.

Zaštita privatnosti

Eurotehna 021 doo se obavezuje na privatnost Vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem web sajtu. Svi posetioci koji su se prijavili za primanje newsletter-a imaju mogućnost da se odjave sa liste za primanje u svakom newsletter-u koji dobiju na email adresu. Svi podaci o potrošačima/posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima. Svi zaposleni u kompaniji Eurotehna 021 doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Saobraznost

Eurotehna-021 d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Eurotehna-021 d.o.o. je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Eurotehna-021 d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je ona izvršila ili lice pod njenim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predala potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač nakon što je kontaktirao i obavestio Eurotehna-021 d.o.o. o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trgovac snosi troškove povraćaja robe. Roba se šalje sa kurirskom službom sa kojom Eurotehna-021 d.o.o. ima ugovorenu saradnju za isporuku naručenih proizvoda.

Garancija

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezajuća pod uslovima datim u izjavi. Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom. Garantni list treba da sadrži: naziv i adresu davaoca garancije, kao i naziv i adresu trgovca, datum prodaje robe potrošaču, podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj...), trajanje garantnog roka i prostorno važenje garancije. Svaki garantni list treba da pruži informacije o sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije. Kod garancije važe garancijski uslovi koji su navedeni u garancijskoj izjavi priloženoj uz svaki aparat. Garancija ne važi za potrošni materijal, baterije, kese za usisavanje itd. Aparati u ponudi su namenjeni isključivo za upotebu u domaćinstvu. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru. Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza ’garancija’ i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Ukoliko narudžba sadrži više proizvoda koji se ne isporučuju istog datuma, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednje naručena roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem ’Obrazca za odustanak’. ’Obrazac za odustanak’ proizvodi pravno dejstvo od dana kada je popunjen poslat trgovcu. U slučaju da potrošač odustane od narudžbe i raskine ugovor zaključenog na daljinu, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe, lično ili slanjem kurirskom službom.

Hvala na poverenju

eurotehna, 14.09.2017.

Developed by Davor Novakovic